dot dot
ยุโรปโปรโมชั่น
ทัวร์ยุโรปป็อปปูลาร์
ทัวร์เกาหลี
พม่า
เวียดนาม
มัลดีฟส์
ทัวร์อินโดนีเซีย
เส้นทางท่องเที่ยวอาเซี่ยน

Asian Connecting Tour

 

Venus World Vision Tours  เราพร้มเป็นส่วนหนึ่งเพื่อประสานความเป็นประชาคมอาเซียนให้เป็นสังคมเดียวกันด้วยโปรเเกรมการท่องเที่ยวคุณภาพที่หลากหลาย เน้นการเข้าถึง สัมผัสกับบรรยากาศ สีสันเเละเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านที่จะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวในอนาคตอันใกล้ เราเน้นมัคคุเทศก์ที่มีมาตรฐานสูงที่พร้อมเอาใจใส่ท่านร่วมส่งเสริมเเละสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน....ด้วยกันนะครับ    

**กำลังปรับปรุงโปรเเกรมทัวร์**      

 
Asian Connecting Tour
Copyright © 2012 All Rights Reserved.

Venus Newland Co., Ltd.
Address :  154/8 Soi Nualchan 56 Yaak 7, Nualchan Rd., Bungkhum
Province : Bangkok     รหัสไปรษณีย์ : 10230
Telephone :  66 2510 6541-2, 66 2509 6841      Mobile Phone :  668 3197 2660
E - Mail : venusworldvision @ hotmail.com
Website : www.venusworldvision.com