หน้าแรก


 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กันยายน 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 106,000.- บาท
  โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์ - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ - กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - โบน (Beaune) ฝรั่งเศส - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์

 • กำหนดการเดินทาง 8-19 เมษายน 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 160,000.- บาท
  โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์
  - หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค
  นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - นั่งรถไฟ EUROSTAR สู่มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์

 • กำหนดการเดินทาง มกราคม - ตุลาคม 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 107,000.- บาท
  นครรัฐวาติกัน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - เซียน่า - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย - ฟลอเร้นซ์ - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - เวนิส เมสเตร้ - ลูกาโน่ - ลูเซิร์น – กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา TOP OF EUROPOE - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล -พระราชวังแวร์ซายส์ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์

 • กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์-กันยายน 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 95,000.- บาท
  มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-ปาโดวา-เมืองอาบาโน่ เทรอเม่ - เมืองอาบาโน่เทรอเม่-เวนิสเมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า - นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี - นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี) - ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม
  พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน

 • กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์-เมษยน 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 106,000.- บาท
  ซูริค - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน์ - มงเทรอซ์ - มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - แซร์มัท
  รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ - ซอนดริโอ - ทิราโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS - อินเทอลาเก้น
  กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - เลาเทรอบรุนเน่น - อินเทอลาเก้น

 • กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์-เมษยน 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 111,000.- บาท
  ซูริค - ลูเซิรน์ - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์ - ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่
  อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสาย Glacier Express - แซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ - แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
  ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น

 • กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์-เมษยน 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 122,000.- บาท
  ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - เซอร์แมท
  ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) - มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น
  กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น - เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ
  ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์ - ลูเซิร์น - ล่องเรือโบราณ - ขึ้นเขาริกิ

 • กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์-เมษยน 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 105,000.- บาท
  ซูริค - กรุงเบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - อินเทอลาเก้น - รถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - ชาโมนีซ์ (มงต์บลังค์)
  นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (I’Aiguille Du Midi) - เจนีวา - โลซานน์ - มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์
  แซร์มัท - รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูเซิรน์ - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-กันยายน 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 106,000.- บาท
  มิวนิค - หมู่บ้านปรีน - พระราชวังแฮเรนคิมเซ - เบิร์ชเทสการ์เด้น/บาดไรเค่นฮาล - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค - โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) - เดรสเดน - เบอร์ลิน - เที่ยวกรุงเบอร์ลิน - กำแพงเบอร์ลิน - บรันเดน - พอสต์ดัม - พระราชวังซองซูซีส์ - นั่งรถไฟ ICE สู่โคโลญจน์ - นครแฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน-มิถุนายน 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 100,900.- บาท
  นครมิวนิก - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก - เชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก - ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
  กรุงปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้าน
  กรีนซิ่ง - กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บวร์ก – มิวนิก - ช้อปปิ้ง-
  จัตุรัสมาเรียน - เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก

 • กำหนดการเดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 102,000.- บาท
  ลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ - คาร์ดี๊ฟ (เวลส์) - เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - ยอร์ค
  นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ - เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์) - ปราสาทเอดินเบิร์ก - พระตำหนักโฮลีรู๊ด - เลคดิสทริค - วินเดอร์เมียร์
  เลคดิสทริค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – มหานครลอนดอน - เวสต์มินเตอร์ - ลอนดอนอาย – ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – มาดามทุสโซ่ด์ - ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด - พระราชวังวินด์เซอร์


 • กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 104,000.- บาท
  เที่ยวแมดริด - พระราชวังหลวง - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ปูเอต้า เดล ซอล - ปลาซา มายอร์ - ห้าง El Corte Ingles - แมดริด - โตเลโด้ - มหาวิหารแห่งโตเลโด้ - อัลคาซาร์ - กรานาด้า
  กรานาด้า - พระราชวังอะลัมบรา – กอร์โดบ้า - กอร์โดบ้า - เมซกิต้า - เซบียา - ปลาซา เดอ เอสปันญา - ระบำฟลามิงโก้ - เซบีญา - มหาวิหารแห่งเซบียา - หอคอยฆีรัลด้า - ลิสบอน
  ลิสบอน - มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ม - แวะร้านขนมชื่อดัง - แหลมโรก้า - ซินทร้า
  บาร์เซโลนา - ยอดเขามอนต์จูอิก - ถนนลาลัมบรา - ช้อปปิ้งถนนกราเซีย - ซิตี้ออฟเกาดี้ - สวนสาธารณะ เกวล - โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย - สนามฟุตบอลกัมป์นู

 • กำหนดการเดินทาง 10-19 กุมภาพันธ์ 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 145,000.- บาท
  เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - เรย์คอล์ท - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - เมืองโอลาร์ฟวิค
  ภูเขาคีร์กจูเฟล - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งมียร์ดาลส์ - อุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์ - สวาร์ติฟอสส์
  ถ้ำน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกูล - ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน - เซลยาแลนส์ฟอสส์ - สโกการ์ฟอสส์ - อาบน้ำแร่บลูลากูน - ล่องเรือชมปลาวาฬ - เที่ยวกรุงเรคยาวิก - เพอร์ลัน

 • กำหนดการเดินทาง 19 – 28 มีนาคม 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 139,000.- บาท
  เที่ยวกรุงออสโล - กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - เรย์คอล์ท - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - เมืองโอลาร์ฟวิค - ภูเขาคีร์กจูเฟล - โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) - น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ - ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งมียร์ดาลส์ - อุทยานแห่งชาติสเกฟตาเฟลล์ - สวาร์ติฟอสส์ - ถ้ำน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกูล - ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน - เซลยาแลนส์ฟอสส์ - สโกการ์ฟอสส์ - อาบน้ำแร่บลูลากูน - ล่องเรือชมปลาวาฬ - เที่ยวกรุงเรคยาวิก - เพอร์ลัน

 • กำหนดการเดินทาง มกราคม - กันยายน 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 100,900.- บาท
  ปารีส - บ้านโมเน่ต์ - รูอ็อง - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - แซงต์มาโล - แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - ตูร์ เมืองแห่งปราสาทลุ่มน้ำลัวร์
  ตูร์ - ชาโตชองบอร์ด - ชาโตเชอนงโซ - นั่งรถไฟ TGV สู่บอร์โด - บอร์โด - ไวน์เอสเตท POMEROL & SAINT EMILION - เมืองโบราณการ์กาซอน
  การ์กาซอน - มงเปลีเย่ - อาร์ก - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - อาวีญง - เลโบเดอโพรวองซ์ - เอ็กซองโพรวองซ์ - กราซ - คานส์ - นีซ - มองติกาโล (รัฐโมนาโก) - คาสิโนมองติกาโล - มิลาน (อิตาลี)

 • กำหนดการเดินทาง มกราคม - กันยายน 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 98,000.- บาท
  ปารีส - บ้านโมเน่ต์ - รูอ็อง - มหาวิหารแห่งรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส์ - โดวิลส์ - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - มงต์แซงต์มิเชล - แซงต์มาโล
  แซงต์มาโล - ตูร์ - ปราสาทชองบอร์ด (ปราสาทลุ่มน้ำลัวร์) - ตูร์ - ปราสาทเชอนงโซ - บอร์โดซ์
  ไวน์เอสเตท Saint Emilion - นั่งรถไฟ TGV สู่นครปารีส - พระราชวังฟองแตนโบล - มหานครปารีส - ช้อปปิ้ง

 • กำหนดการเดินทาง 9 - 16 เมษายน 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 87,000.- บาท
  ทาลลินน์ - ชายหาดพิริต้า - เที่ยวชมเมืองเก่า - The Palace of Toompea - Viru Gate - ทาลลินน์ - แปร์นู - บ้านไม้แบบ Wooden House - ริก้า (ลัตเวีย)
  พระราชวังรูนดาเล่ - เที่ยวชมเมืองริก้า - ปราสาทริก้า - House of Blackheads - ริก้า - เมืองคอนาส - วิลนิอุส (ลิธัวเนีย) - เที่ยวชมเมือง - ปราสาททราไก - จตุรัสทาวน์ฮอลล์ - ถนนช้อปปิ้งเยดิมิโน

 • กำหนดการเดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 85,000.- บาท
  บรัสเซลส์ - วอเตอร์ลู - พิพิธภัณฑ์วอเตอร์ลู - เมืองมรดกโลกอาเค่น - อาเค่น - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม (เนเธอร์แลนด์) - ซานสคันส์ - จัตุรัสแดม - สวนทิวลิปเคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
  เที่ยวชมเมืองมรดกโลก - เก็นท์ - บรัสเซลล์ - เก้นท์ - บรัสเซลส์ - ATOMIUM - จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) - ชมรูปปั้นแมนเนเก้นพิส - ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 • กำหนดการเดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 91,000.- บาท
  แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมือง - อาเค่น - บรัสเซลล์ - จัตุรัสกรองปลาซ - อะตอมเมียม - บรูกจ์ - เมืองมรดกโลกบรูกจ์ - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม - อัมสเตอดัม
  สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - หมู่บ้านกังหันลมซังสคาน - เบรเมน - เยอรมนี - เที่ยวชมเมืองเบรเมน - ฮัมบวร์ก - เที่ยวชมเมือง - ฮัมบวร์ก - รถไฟด่วนสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต - เที่ยวชมเมือง

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 128,000.- บาท
  แฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - อัมสเตอดัม - สวนเคอเคนฮอฟ - กรุงอัมสเตอดัม - จตุรัสแดม - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร
  อัมเตอร์ดัม - บรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) - นั่งรถไฟ Thalys - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ล่องเรือบาโตมูช - พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้ง Duty Free - แกลลอรี ลาฟาแยตต์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - นั่งรถไฟ EUROSTAR - ลอนดอน - มหานครลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ - มาดามทูสโซ่ด์ - ลอนดอนอายส์

 • กำหนดการเดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 107,000.- บาท
  แฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - มหาวิหารโคโลญจน์ - อัมสเตอดัม - สวนเคอเคนฮอฟ - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเจียระไนเพชร - ย่านเรดไลท์
  อัมเตอร์ดัม - บรัสเซลส์ - ATOMIUM - จัตุรัสกรองปลาซ (Grand Place) - นั่งรถไฟ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ล่องเรือบาโตมูช - พระราชวังแวร์ซายส์ - เที่ยวชมมหานครปารีส - หอไอเฟล - ช้อปปิ้ง - โบสถ์โนตเตรอดาม - นั่งรถไฟ TGV - ดิจอง - อินเทอลาเก้น - นั่งรถไฟสู่ยอดเขายูงเฟรา - อินเทอลาเก้น - ช้อปปิ้งสินค้าสวิส

 • กำหนดการเดินทาง 7-16 เมษายน 2560 ,8-17 เมษายน 2560 ,9-18 เมษายน 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 139,000.- บาท
  กรุงโคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) - เที่ยวชมเมือง - ลิตเติลเมอร์เมด - พระราชวังอมาเลียนบอร์ก - ปราสาทโรเซนบอร์ก - ล่องเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) - เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) - สวนวิกเกอแลนด์ - พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท
  ลิลเลียแฮมเมอร์ - ไกแรงเกอร์ (ภูมิภาคฟยอร์ด) - ไกแรงเกอร์-ล่องเรือฟยอร์ดไกแรงเกอร์-โอลเดน-ธารน้ำแข็งบริกสเดล - รถไฟสายโรแมนติก - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - เบอร์เก้น - ชมวิวยอดเขาฟลอยเอ่น - เบอร์เก้น - กรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้ง - เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน

 • กำหนดการเดินทาง 7-16 เมษายน 2560 ,8-17 เมษายน 2560 ,9-18 เมษายน 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 139,000.- บาท
  เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - เที่ยวชมเมือง - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ซิตี้ฮอลล์ - ช้อปปิ้ง - โรงแรมน้ำแข็ง - อุทยานแห่งชาติอบิสโก
  รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล - นาร์วิก (นอร์เวย์) - ทรูมเซอ - สุนัขลากเลื่อน - เที่ยวชมเมือง - ยอดเขาสโตรสไตเนิน - สโนว์โมบิลซาฟารี
  โวส - รถไฟสายโรแมนติก - ฟลอม - ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด - กู๊ดวาเก้น - เกโล่ - กรุงออสโล - ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โจฮันเกท

 • กำหนดการเดินทาง 17-27 มีนาคม 2560,7-17 เมษายน 2560
  ราคาเริ่มต้นเพียง 164,000.- บาท
  เที่ยวกรุงสต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - ซิตี้ฮอลล์ - พิพิธภัณฑ์เรือวาซา - ช้อปปิ้ง - เที่ยวชมเขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน - ล่องเรือสำราญ SILJA LINE - กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) - เที่ยวชมเมืองหลวง - เคมิ
  นั่งเรือตัดน้ำแข็ง SAMPO Icebreaker - ขี่สุนัขลากเลื่อน Husky Safaris - โรวาเนียมิ - หมู่บ้านซานตาครอส - บ้านอิกลู GLASS IGOOS -
  แคสสลอตทาเน่น - ขับ Snowmobile ล่าแสงเหนือ - แคสสลอตทาเน่น - คาราสจ็อก - ฮอนนิ่งสแวก - นอร์ธเคป - อัลต้า - กรุงออสโล - เที่ยวชม 3 พิพิธภัณฑ์แห่งนอร์เวย์ - เที่ยวชมเมืองออสโล
Visitors: 364